Virtsankarkailu

Miten virtsankarkailua hoidetaan?

Virtsankarkailun hoidossa tärkeimmät asiat ovat lantionpohjan lihasten oikenalainen treeni, oikeanlainen hengitystekniikka, vatsaontelon paineen suuntautuminen poispäin lantiopohjasta, fyysinen aktiivisuus ja kuntoilu sekä painon hallinta tai painon pudotus. Myös ponnistelun välttäminen ulostamisen ja virtsaamisen yhteydessä auttaa, eli ummetuksen hoitaminen ja rauhalliset vessakäynnit.

Fysioterapialla on mahdollisuus vaikuttaa kaikkiin näihin osa-alueisiin. Fysioterapiassa käytetään myös kuvantavaa utraääntä ja mahdollisesti EMG-mittauksia, jolloin saadaan tietoa lantionpohjan aktiivisuudesta ja lihasten voimasta.

Tähän on tulossa tietoa virtsankarkailusta

Virtsankarkailu vaivaa joka neljättä naista jossakin elämän vaiheessa. Yleisintä vaiva on synnyttäneillä naisilla ja menopaussin aikana tai jälkeen, mutta myös nuorilla, erityisesti urheilijoilla voi olla virtsankarkailua.

Virtsankarkailua on ponnistusinkontisenssia, pakko-inkontinenssia ja sekamuotoista inkontinenssia. Pakko-inkontinenssi aiheuttaa usein yhtäkkistä pakonomaista tarvetta virtsata ja jos vessa ei ole lähettyvillä, saattaa virtsa lirahtaa housuun.

Tyypillisin muoto inkontinenssista äitiysfysioterapeutin vastaanotolla on ponnistusinkontinenssi. Virtsa karkaa, kun vatsaontelon paine nousee eli yskiessä, aivastellessa, ponnistellessa ja juostessa. Ponnistusinkontinenssiin on usein syynä se, että lantionpohjan lihaksia ei tunnisteta, ne ovat heikot tai ne ovat ylijännittyneet. Heikot tai ylijännittyneet lihakset eivät pysty työskentelemään optimaalisesti. Fysioterapiassa selvitetään ensin virtsankarkailun laatu ja syy ja tämän jälkeen laaditaan yksilöllinen suunnitelma kuntoutukseen.